< Početna  - soliter karte igre - igre karte soliter  -  puzzleStandarna solitaire igra za početnike
Okolne karte posloži u centralnom delu od najveće prema najmanjoj
Posložene karte makni sa polja na način da ih posložiš prema veličini u donjem deku
Karte iz deka formiraj na ploču složivši neki vrednosni dobitak iz pokera
Zabavi se uz ovaj novi način igranja solitaire karata
Označi 3 karte na način da njihova suma bude 11
Označi dve istovrednosne karte
Makni sve karte iz piramide tako da ih posložiš prema veličini počevši od ponuđene karte
Micanje karata igra se na način da označiš parove koji čine zbroj od 11
Makni sve karte iz igre na način da ih posložiš po veličini od manje prema većoj ili obrnuto
Standarna igra solitairea gde moraš počistiti sve karte složivši ih po veličini
Solitaire igra sa pomalo neobičnim kartama - macama
Klikni na parove istovrednosnih karata kako bi ih maknuo sa ploče
Jednostavna i zanimljiva igrica kartanja solitairea
Krenuvši od prvog planeta, osvoji celi svemir igrajući solitaire
Posloži karte prema većoj od one ponuđene
Odaberi veću ili manju kartu od one prikazane u discardu kako bi je maknuo sa igrive ploče
Otrkrivene karte treba maknuti na način da ih posložiš prema veličini s obzirom na ponuđenu
Klikni na najveću kartu i potom je spoji sa kartama sve manjih vrednosti
Sve karte iz deka poredaj po veličini
Karta koja je na dnu mora biti prva u nizu poredanih po veličini
Zabavi se uz kartanje solitairea u cirkusu
Sve karte iz igraćeg špila poredaj po veličini
Označi parove istih karata kako bi ih maknuo sa polja
Karte koje se nalaze u okolnom delu posloži po veličini i potom ih pospremi u gornji desni kut
Klikni na sve parove karata kako bi dobio nove karte, cilj igrice je počistiti kompletno polje
Redanjem po veličini mičeš karte sa polja
Označi parove istih karata kako bi ih maknuo sa polja
Karte koje su otkrivene treba vratiti u špil poredane po veličini
Standarna igra solitaire u kojoj moraš posložiti karte od veće prema manjoj
Iz ispremješane hrpe karata, posloži karte po velični od najveće prema najmanjoj
Označi parove kartiju koje čine zbroj od 13
Spider solitaire je igra vrlo slična solitaireu, međutim ne otrkiva se samo jedna karta nego celi red
Označi parove kartiju koje čine sumu 13
Poredaj karte prema veličini od veče prema manjoj
Karta koja je na dnu je ponuđena i prema njoj treba složiti dek
Odaberi veću ili manju kartu od one ponuđene kako bi je maknuo
Poredaj karte po veličini počevši od aseva
Nakon svake karte koja je vraćena u špil poredana po veličini, otkrivaš nove karte

Slične kategorije